• Nasjonale prøver i regning er ikke en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av fagkompetansen i alle fag.

Guttene er best i regning

Guttene presterer noe bedre enn jentene på nasjonale prøver i regning.