• Knur Arve Ravndals hytte ved Figgjovassdraget kom opp som politisk sak like før valget. Stokka

Frp-Ravndal søker permisjon

Frps Knut Arve Ravndal søker om fritak fra alle politiske verv i Gjesdal kommune resten av valgperioden.