Mangler 1000 barnehageplasser

Skal Sandnes nå Regjeringens målsetting om full barnehagedekning innen 2004, må det opprettes tusen nye plasser. Det fastslår barnehagesjef Liv Svendal.