Tjære og skittlukt

Gasskrafttomta i Sandvigå i Stavanger slutter aldri å overraske. En tank med diameter på 19 meter inneholder mye mer forurenset masse enn ført antatt.