Skoler dropper karakterer

Hå kommune går stadig nye veier i skolen. Nå starter forsøk med karakterfri ungdomsskole. Det betyr at 200 Hå-elever får fritt valg på videregående utdanning.