15 utsteder har søkt om nattskjenking

15 av byens utesteder har så langt søkt om å få utvide skjenketiden for øl og vin til klokken 02. 30 alle dager.