Lover oppvask om nærtakst

Nestleder i fylkessamferdselsstyret er oppgitt over resultatet av Aftenbladets busstest, som viser at bortimot annenhver busskunde i Stavanger sentrum ikke får nærtakst— rabatt.