... men kutt i skole og økte avgifter

SOLA: Rådmannen foreslår at grunnskolen må spare 750.000 kroner neste år. Hvordan skolene skal spare blir opp til skolen selv. Men i praksis betyr det at skolene må redusere lønnsutgiftene sine. Det betyr for eksempel mindre voksen kontakt med flere elever pr. voksen.