Skatt Forsand

Inntekt SkattLyse Produksjon 15 625 051Statkraft 2 017 977Forsand Sandkompani 4 803 900. 1 345 092