Ferjebillettør ante uråd

Sjåføren på Ølenbussen ante uråd og varsla politiet. For å gi politiet tid til å nå att bussen, fingerte han tekniske problem.