Eiendomsskatt for retten

De siste 12-13 årene har kommunen krevd inn eiendomsskatt fra oltedølene. Selv mener de at det ikke finnes lovmessig grunnlag for en slik skatt fordi Oltedal ikke er bygd ut på bymessig vis.