Ferjeproblemer for Kystbussen

Flere og flere bruker Kystbussen, somlikevel fortviler. Flere lørdager skal bare en ferje brukes overBoknafjorden.