Lagmannsretten forkastet POTs kjæremål

Borgarting lagmannsrett opprettholdt i dag kjennelsen fra Oslo Forhørsrett i beslagsaken mellom påtalemyndigheten og Stavanger Aftenblad.