Negative og uklare politikere

Få av politikerne i det faste utvalget forplansaker har tatt et klart standpunkt til anken til Tom Lundberg isaken om tomten på Lima.