Gausel-anke avvist

Høyesterett har avvist anken fra en rekkegrunneiere på Gausel om hvor mye kommunen skal betale for sentraleutbyggingsområder. Prisen blir stående på 130 kroner perkvadratmeter, slik den ble fastsatt ved overskjønn i november.Tidligere har skjønnsretten satt prisen til 180 kroner.