- Flott gjort av skolen

— Vi kan ikke si at antall elever med skolevegring er økende, men det er større fokus på fravær i skolen nå, sier undervisningsinspektør Gry Hetlelid.