• Amptala Saloucha, til venstre, og Tamara Vargas mener det er uakseptabelt at babyen deres fikk bittmerker etter veggedyr på St. Svithun Hotell. Kristian Jacobsen

Nyfødt baby bitt av veggedyr på pasienthotell

Nyfødte Alexandro og mor Tamara Vargas ble bitt av veggedyr på St. Svithun hotell i Stavanger.