• Tallene fra andre halvår i 2014 viser at barnevernet i Sandnes mottok rekordmange bekymringsmeldinger Scanpix

Flere bekymringsmeldinger til barnevernet i Sandnes

Barnevernet i Sandnes mottar flere nye bekymringsmeldinger enn sammenlignbare byer som Drammen, Kristiansand og Bærum, og nesten like mye som Stavanger. 386 av barna det ble meldt om i fjor var under sju år.