«Godt å gi, i stedet for å kreve»

En frivillig bedrift uten klager, lønnskrav og streiketrussel. Det er Sirius O/F 100, kafeen på kreftavdelingens poliklinikk.