Flere lokalaviser positive til frivillighetsbørs

Journalist Sven Egil Omdal foreslo lørdag at lokalaviser kunnesette av daglig spalteplass til et spotmarked for sosialtengasjement. Lokale redaktører synes det er en god idé.