Reme vil ordne opp

Dette er veldig lite tilfredsstillende. Hvis det stemmer at det ikke ligger penger inne til opptrapping av 12 praksisplasser i året, stiller jeg meg veldig kritisk til det, sier Odd Kristian Reme, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger bystyre.