Kommunen frykter redsel blant eldre

Eldre og syke kan bli uroet over fylkeslegens påstand om lovbruddved sykehjemmene i Stavanger. Det mener kommunaldirektør KjellArvid Berland.