Elever kuppet gudstjeneste

Presten måtte fint finne seg i å stå i bakgrunnen på Lura skoles juleguds— tjeneste. Sjetteklassingene overtok kirkerommet.