• Miljøverndepartementet har bestemt at det ikke blir noen konkurransen om parkeringen på Stavanger lufthavn, Sola. Jon Ingemundsen

Avinor beholder parkeringsmonopolet på Sola

Sandfærhus Parkering har fått endelig avslag på planene om å etablere et privat parkeringstilbud på flyplassen.