• Blinkfestivalen trekker svært mange folk til sentrum. Magnus Nødland Skogedal

Blink for barn og unge

Tradisjonen tro arrangeres flere aktiviteter for yngre under Blinkfestivalen.