• Styrer for Øyane sykehjem Helge Gabrielsen er glad for at et enstemmig levekårstyre så klart sier fra at de vil bruke penger på å utvide sykehjemmet med 45 plasser, men aller helst ville han ha utvidet med 60 plasser. Lars Idar Waage

Millionene rullet til eldreomsorgen

Et enstemmig levekårstyre i Stavanger nærmest forhåndsbestemte at det i kommende budsjett skal brukes 50 millioner kroner til utvidelse av Øyane sykehjem.