• betew1 Jon Ingemundsen

Ny vurdering av prøveløslatelse av Betew

Neste uke skal nok en NOKAS-dømt forsøke å overbevise retten om at han kan prøveløslates.