• Karl W. Sandvig (Pp) kjeftet på rådmannen (det vil si administrasjonen). Knut S.Vindfallet

- Utidig omkamp av rådmannen om sykehjemssenger

Rådmannen vil ikke beholde dobbeltrommene på byens sykehjem. Men det vil levekårstyret som kritiserer rådmannen for "utidig omkamp".