• Hotellkongene Petter Stordalen (t.v.) og Arthur Buchardt har både samarbeidet og konkurrert tidligere. Nå blir de utfordret av Stavanger kommune til hotellquiz. Knut Falch/SCANPIX

Opp til hotelleksamen

Petter Stordalen og Arthur Buchardt skal kjempe mot hverandre i en quiz på 45 minutter. Førstepremie? Hotellbygging i Bjergsted.