Tar ikkje lensmannssaka vidare

Hovudverneombod Ole Valen i politi— og lensmannsetaten vil ikkje bringa mobbesaka ved Klepp lensmannskontor inn for Justisdepartementet. Han håpar Gina Rolfsen Røvik kjem tilbake til lensmannsstillinga si i Klepp.