Flyktninger til Sola

Utlendingsdirektoratet ber Sola bosette 50 flyktninger neste år. Av de 50 er det trolig behov for å finne plass til fem mindreårige flyktninger. I tillegg kommer familiegjenforening.