Ikke penger til Fogdahuset

I økonomiplanen settes det ikke av penger til å restaurere det gamle Fogdahuset på Hana. Kommunen har fra før bevilget 2,2 millioner kroner til kjøp og rehabilitering av huset. Rådmannen foreslår at 1,2 millioner av disse pengene skal brukes neste år for å sørge for at huset ikke forfaller. Uteområdet skal også opprustes.