Frp mangler 191 lokalpolitikere

Legges dagens målinger til grunn er Kvitsøy, Forsand, Finnøy og Bjerkreim de eneste kommunene i fylket der det finnes en partigruppe som er større enn Fremskrittspartiets.