• Arnt-Heikki Steinbakk er Aps gruppeleder i oppvekststyret i Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Spesialundervisning: Blir flertall for ny pengefordeling

Arbeiderpartiet vil nå støtte skolesjefens forslag til omfordeling av pengepotten til spesialundervisning.