• - Vi er nødt til å få tak i flere pedagoger, sa barnehagesjef Rannveig Eriksen (stående) da hun og hennes stab onsdag fortalte oppvekstpolitikerne hvordan det står til i Stavangerbarnehagen. Jonas Haarr Friestad

Standarden skal opp i stavangerbarnehagen

Har vi gode barnehager i Stavanger? De fleste barnehagene er gode. Men her er store forskjeller. Mer må gjøres for at alle barn skal få et likeverdig tilbud.