Kommunen får ikkje selja mjølkekvote

Kyrne på den kommunale garden på Soma skal mjølkast også neste år. Paktar Torbjørn Fjermestad har nemleg fått medhald i sin anke etter at kommunen selte mjølkekvoten.