• Jærrådet er samlet i Sandnes for første gang. Nærmest f.v.: Ane Mari Nese (ordfører i Klepp), Tor Eivind Moss (varaordfører i Gjesdal), Frode Fjeldsbø (ordfører i Gjesdal), Knut Underbakke (rådmann i Gjesdal), Torunn Austdal Rasmussen (varaordfører i Klepp), Ivar Undheim (rådmann i Klepp), Stanley Wirak (ordfører i Sandnes), Bodil Siversten (rådmann i Sandnes), Reinert Kverneland (ordfører i Time), Brit Nilsson Edland rådmann i Time), Tone Storesætre (sekretær), Petter Lorentz Stabel (varaordfører i Time), Mons Skrettingland (ordfører i Hå), Tore Sirnes (rådmann i Hå), Sveinung Lode (varaordfører i Hå). Egil Ø. Nærland

Hva vil en storby bety for Jæren?

Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes vil selv gi svarene i debatten om kommunesammenslåing, men særlig de fire førstnevnte frykter for sin egen regionale makt og innflytelse om Sandnes og Stavanger blir ett.