• Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Jonas Haarr Firestad

Horne vil ha fart i rekrutteringen av fosterhjem

Barneminister Solveig Horne ber Bufetat tenke nytt når hun krever at direktoratet rekrutterer flere fosterhjem i 2015.