• Jone Vegard Thorsen (39) fra Sandnes fikk for drøyt fire år siden den sjeldne diagnosen akromegali. Jarle Aasland

Fikk sykdom han aldri hadde hørt om

Jone Thorsen ante ikke at den voksende nesen skyldtes en svulst i hodet. Han er en av få med sin diagnose i Norge.