• Personalsjef i Rogaland Politidistrikt, Arild Sandstøl, håper flere rogalendinger vil søke politihøgskolen, og frister med 17 nye stillinger neste år. Knut S. Vindfallet

- For få rogalendinger søker politihøgskolen

Personalsjef i Rogaland politidistrikt, Arild Sandstøl, håper dårlige tider i oljebransjen kan snu trenden.