Potten fordelt fra Aksjon Jærvassdrag

Aksjon Jærvassdrags tilskudds-pott for år 2000 går til 46 prosjekter med en samlet kostnadsramme på 30 millioner kroner.