Bom for flere bompenger

Bompenger fra Rennfast for å skaffe Finnøy fastlandsfor— bindelse? Ikke tale om, mener rennesøybuer.