Nærland ny nyhetsredaktør

Egil Ø. Nærland, idag leder i sportsavdelingen i Aftenbladet, er ansatt som nyhetsredaktør i avisen.