Ikke slutt på Hillevågslukta

Fylkesmannen vil ikke endre utslippstillatelsen til fiskefôrprodusenten