Fjerner siste rest av gift

Nå er kommunen i gang igjen. Siste rest av uhumskhetene fra gassverktomta i Bjergsted skal vekk. Prisen er 3,7 millioner kroner.