Tidsplanen ryker for Ryfast

Planleggerne klarer ikke å holde den opprinnelige tidsplanen for utredning av Ryfast og Finnfast.