• Ivrig publikum ved sandvolleyball-turneringen Grand Slam juli 2011. Fredrik Refvem

Ingen avgjørelse om sandvolley-selskap

Hvilken risiko løper Stavanger kommune ved å si ja til Bjørn Maaseides forespørsel om å bli medeier i et selskap som skal arrangere sandvolleyturneringer?