• Lederen av kontrollutvalget i Bjerkreim, Magne Vaule. Pål Christensen

Politiker trekker seg i protest

Lederen av kontrollutvalget i Bjerkreim, Magne Vaule, ber om å få trekke seg. Han mener muligheten til å se kommunen i kortene er så begrenset, at det er ikke gir mening å fortsette.