- Unødvendig firkantet

Både John Peter Hernes (H) og Per A. Thorbjørnsen synes kommunen har vært "unødvendig rigid" i Lunde-saken. Slik vil de ikke kommunen skal oppføre seg. Nå vil de lage nye kjøreregler.