• Første salve i veiprosjektet Ryfast ble avfyrt på Solbakk. Tunnelprosjektet skal binde Ryfylke og Stavanger sammen via undersjøiske tunneler. Tau i bakgrunnen. Anders Minge

Ryfast mangler 30 millioner

Stortinget regnet med 30 millioner kroner fra næringslivet til Ryfast. At pengene uteblir, kan bety mer bompenger.